5

Organisatie

Schooltijden

Op de Kameleon werken we met een continurooster. De kinderen eten tussen de middag op school.
In de onderstaande tabel vindt u onze schooltijden.

 
Onderbouw groep
1 t/m 4
 
Bovenbouw groep
5 t/m 8
 

 

ochtend

middag

ochtend

middag

maandag

8.30–12.00

12.15-14.15

8.30–12.00

12.15-14.15

dinsdag

8.30–12.00

12.15-14.15

8.30–12.00

12.15-14.15

woensdag

8.30-12.30

.

8.30-12.30

.

donderdag

8.30–12.00

12.15-14.15

8.30–12.00

12.15-14.15

vrijdag

8.30–12.30

8.30–12.00

12.15-14.15

 
Onderbouw groep
1 t/m 4
 

 

ochtend

middag

maandag

8.30–12.00

12.15-14.15

dinsdag

8.30–12.00

12.15-14.15

woensdag

8.30-12.30

.

donderdag

8.30–12.00

12.15-14.15

vrijdag

8.30–12.30

 
Bovenbouw groep
5 t/m 8
 

 

ochtend

middag

maandag

8.30–12.00

12.15-14.15

dinsdag

8.30–12.00

12.15-14.15

woensdag

8.30-12.30

.

donderdag

8.30–12.00

12.15-14.15

vrijdag

8.30–12.00

12.15-14.15

  

Pauzetijd

Eten en drinken

De pauzetijd 's middags voor kinderen is 15 minuten, deze 15 minuten worden als pauze gerekend, de kinderen spelen dan buiten. Tijdens het eten en drinken in de ochtend en in de middag, wordt er voorgelezen of bekijken de kinderen iets educatiefs als Jeugdjournaal of Klokhuis. Op die manier wordt deze tijd als

onderwijstijd gerekend en kunnen de kinderen rustig eten en drinken. De onderwijstijd bedraagt daardoor op de maandag, dinsdag, donderdag 5,5 uur. Dit geldt ook op vrijdag voor de groepen 5-8. Op woensdag is de onderwijstijd 4 uur net als de onderwijstijd op vrijdag voor de groepen 1-4. Dat maakt voor de bovenbouw 26 uur per week onderwijstijd en de onderbouw 24,5 uur.

Vakanties

Vakantierooster

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

12 t/m 16 februari 2024

2ª Paasdag

1 april 2024

Koningsdag

27 april 2024

Meivakantie

29 april t/m 10 mei 2024

Hemelsvaart

9 mei 2024

2ª Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024

  

Voor actuele studiedagen zie website.

Leerplicht, verlof en schoolverzuim

We volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan:

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.

Verjaardagen

Op de Kameleon trakteren onze kinderen niet. 
In de klas vieren we de verjaardag van het kind waarbij de jarige gedurende zijn/haar verjaardag in het zonnetje wordt gezet en met mooie herinneringen kan terugkijken op deze bijzondere dag.Tijdens de Gouden Weken wordt met de groep besproken hoe de jarige in het zonnetje gezet kan worden. 

Als school trakteren we de kinderen op wat lekkers tijdens bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, koningsspelen en de meesters- en juffendag. 

School ABC

Voor alle praktische schoolzaken hebben we een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over allerlei schoolzaken. De school ABC is te vinden op de website.

 

Contact

Basisschool de Kameleon
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212
E kameleon@wonderwijs.nl

privacy statement