5

Organisatie

Schooltijden

Op de Kameleon werken we met een continurooster. De kinderen eten tussen de middag op school.
In de onderstaande tabel vindt u onze schooltijden.

 
Onderbouw groep
1 t/m 4
 
Bovenbouw groep
5 t/m 8
 

 

ochtend

middag

ochtend

middag

maandag

8.30–12.00

12.15-14.15

8.30–12.00

12.15-14.15

dinsdag

8.30–12.00

12.15-14.15

8.30–12.00

12.15-14.15

woensdag

8.30-12.30

.

8.30-12.30

.

donderdag

8.30–12.00

12.15-14.15

8.30–12.00

12.15-14.15

vrijdag

8.30–12.30

8.30–12.30

12.15-14.15

 
Onderbouw groep
1 t/m 4
 

 

ochtend

middag

maandag

8.30–12.00

12.15-14.15

dinsdag

8.30–12.00

12.15-14.15

woensdag

8.30-12.30

.

donderdag

8.30–12.00

12.15-14.15

vrijdag

8.30–12.30

 
Bovenbouw groep
5 t/m 8
 

 

ochtend

middag

maandag

8.30–12.00

12.15-14.15

dinsdag

8.30–12.00

12.15-14.15

woensdag

8.30-12.30

.

donderdag

8.30–12.00

12.15-14.15

vrijdag

8.30–12.30

12.15-14.15

  

Pauzetijd

Eten en drinken

De pauzetijd 's middags voor kinderen is 15 minuten, deze 15 minuten worden als pauze gerekend, de kinderen spelen dan buiten. Tijdens het eten en drinken in de ochtend en in de middag, wordt er voorgelezen of bekijken de kinderen iets educatiefs als Jeugdjournaal of Klokhuis. Op die manier wordt deze tijd als

onderwijstijd gerekend en kunnen de kinderen rustig eten en drinken. De onderwijstijd bedraagt daardoor op de maandag, dinsdag, donderdag 5,5 uur. Dit geldt ook op vrijdag voor de groepen 5-8. Op woensdag is de onderwijstijd 4 uur net als de onderwijstijd op vrijdag voor de groepen 1-4. Dat maakt voor de bovenbouw 26 uur per week onderwijstijd en de onderbouw 24,5 uur.

Vakanties

Vakantierooster

Herfstvakantie

22 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

18 t/m 26 februari 2023

2ª Paasdag

10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Meivakantie

22 april t/m 7 mei 2023

Hemelsvaart

18 mei 2023

2ª Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

15 juli t/m 27 augustus 2023

  

Voor actuele studiedagen zie website.

Leerplicht, verlof en schoolverzuim

We volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan:

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.

Traktaties

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat een jarig kind mag trakteren. Wij willen u vragen te zorgen voor gezonde traktaties. Op deze site: www.gezondtrakteren.nl vindt u leuke, gezonde suggesties. Denkt u ook aan de leerlingen met een allergie. Informeer van tevoren even bij de leerkracht.

School ABC

Voor alle praktische schoolzaken hebben we een school ABC gemaakt. In dit ABC kunt u informatie vinden over allerlei schoolzaken. De school ABC is te vinden op de website.

 

Contact

Basisschool de Kameleon
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212
E kameleon@wonderwijs.nl

privacy statement