Aanmelden

Voor aanmelding van nieuwe kinderen hanteren wij een intakeprotocol. Voorafgaand voeren we altijd een kennismakingsgesprek, na dit kennismakingsgesprek kunt u uw kind aanmelden door middel van het aanmeldformulier. In dit kennismakingsgesprek willen wij u, maar vooral uw kind beter leren kennen. Het doel is vooral om samen met u vast te stellen of onze school bij uw kind past. Het is mogelijk dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dit proberen wij zo goed als mogelijk in beeld te krijgen. Na de aanmelding stellen wij ons de volgende vragen:

  • Wat is nodig om het kind op de school te laten functioneren?
  • Welke mogelijkheden ziet de school?
  • Is de school in staat deze begeleiding te bieden?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat de school kan bieden. Meer informatie vindt u in het School Ondersteunings Profiel, dat u kunt vinden op onze website. Als deze afweging positief is, gaan we over tot inschrijving, d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier.

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt worden op onze school toegelaten op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen de kinderen 10 dagdelen komen wennen in hun nieuwe groep. Kinderen die jarig zijn in juli of augustus starten direct na de zomervakantie, in overleg wordt bepaald wanneer zij komen wennen. Alle kleuters die voor 1 oktober 4 jaar worden, starten bij de start van het schooljaar.

Als wij als school uw kind kunnen plaatsen, ontvangt u van ons een officieel inschrijfformulier.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via 026-4742212 of via kameleon@wonderwijs.nl

Contact

Basisschool de Kameleon
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212
E kameleon@wonderwijs.nl

privacy statement