De Vreedzame School

De Kameleon is een Vreedzame School. Leerkrachten, leerlingen en ouders werken samen aan een positief, veilig en democratisch klimaat. dvspDe Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn. Ze leren; open te staan voor en om te gaan met verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam op te lossen, een bijdrage te leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk te zijn voor de gemeenschap (school). Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

De Vreedzame School is geen methode met alleen lessen. Het vraagt meer dan dat. In het klimaat van de school voel en zie je dit terug. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

Het programma is opgebouwd uit 6 blokken per jaar. Bij ieder blok ontvangt u een nieuwsbrief, met daarin uitleg over de inhoud van het blok. De gehele school werkt op hetzelfde moment aan dit blok.

nieuwsbrief_ouders_blok_1

nieuwsbrief_ouders_blok_2

nieuwsbrief_ouders_blok_3

nieuwsbrief_ouders_blok_4

Vertrouwenspersonen:

Wij hopen natuurlijk niet dat hier sprake van is, maar wanneer er gepest wordt op school kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw zoon of dochter. Indien u niet bij de betreffende leerkracht terecht kan, kunt u contact zoeken met onze interne contactpersoon en pestcoördinator Anneloes Peek via a.peek@wonderwijs.nl.

Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon: Sonja Terrero. U kunt haar bereiken via vertrouwenszaken@kpnmail.nl

Contact

Basisschool de Kameleon
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212
E kameleon@wonderwijs.nl

privacy statement