7

Namen en adressen

Basisschool de Kameleon
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212
E kameleon@wonderwijs.nl
www.dekameleondriel.nl

Directeur:
Jelle Egging
j.egging@wonderwijs.nl

Intern begeleider:
Anneloes Peek – Looijschelder
a.peek@wonderwijs.nl

Onderbouwcoördinator
Ans van Dam – Rutten
a.vandam@wonderwijs.nl

Bovenbouwcoördinator
Bart-Jan Blijjenberg
b.blijjenberg@wonderwijs.nl

Stichting Wonderwijs

Postbus 210
6660 AE ELST

Bezoekadres:
Hoenderik 9
6662 VM ELST
T 0481-35 00 03
info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl

Samenwerkingverband PassendWijs
Postadres:
Postbus 2044, 6802 CA Arnhem

Bezoekadres:
Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
www.swv-passendwijs.nl

 

Schoolmaatschappelijkwerk: 

Maaike Gort 

m.gort@santepartners.nl 

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
info@lgob.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs:
T 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of
fysiek geweld:
 meldpuntvertrouwensinspecteurs
T 0900-111 31 11 (lokaal tarief)

Vertrouwenspersoon:
Mw S.Tetteroo
sonja@vertrouwenszaken.nl
T 06-24676470

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 394
3440 AJ WOERDEN
T 070 – 3861697
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Schoolarts
GGD-Arnhem
T 088-3556000
www.vggm.nl

Contact

Basisschool de Kameleon
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212
E kameleon@wonderwijs.nl

privacy statement