Woord vooraf

Beste ouders/verzorgers, 

Voor u ligt de schoolgids 2023-2024 van De Kameleon. 

De Kameleon is een school met een schoolgrootte van ongeveer 200 kinderen. Door de intensieve samenwerking met kinderopvangorganisatie SKAR in ons gebouw zijn wij samen een sterk kindcentrum en staan wij klaar voor de kinderen in Driel. 

De Kameleon zorgt voor toekomstgericht onderwijs. Wij kijken als school niet alleen naar binnen, maar zeker ook naar buiten. Wat gebeurt er in de wereld waarin onze kinderen opgroeien? Wat hebben de kinderen op school nodig om te zorgen dat ze goed kunnen functioneren in de snel veranderende 21e eeuw? 

Het antwoord op deze vragen leest u in deze schoolgids. In de gids laten wij u zien wat onze visie op goed onderwijs is en hoe we dat vervolgens in praktijk brengen. 

Uiteraard leest u in deze gids ook welke rol u als ouder speelt. Wij zijn een lerende organisatie; dit wil zeggen dat wij (ouders, kinderen en leerkrachten) van en met elkaar leren. Dit alles met als doel uw kind optimaal voor te bereiden op zijn toekomst. Wij hopen dat u door het lezen van deze schoolgids antwoord op uw vragen krijgt, en anders horen we het graag. 

Wij wensen u veel leesplezier. Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons laat weten wat u van de schoolgids vindt. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom. 

Met vriendelijke groet, 

Team van de Kameleon 

Contact

Basisschool de Kameleon
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212
E kameleon@wonderwijs.nl

privacy statement