Woord vooraf

Beste ouders/verzorgers,

Welkom op de website van 2022-2023 van De Kameleon.

De Kameleon is in augustus 2015 ontstaan uit een fusie tussen de openbare basisschool De Meander en de katholieke basisschool Het Drieluik, beide uit Driel. Door samen verder te gaan, zorgen wij met een schoolgrootte van ongeveer 200 kinderen voor een sterke school die op de toekomst is voorbereid. Inmiddels mogen wij onszelf een kindcentrum noemen vanwege de intensieve samenwerking met de kinderopvangorganisatie SKAR in ons gebouw.

De Kameleon zorgt voor toekomstgericht onderwijs. Wij kijken als school niet alleen naar binnen, maar zeker ook naar buiten. Wat gebeurt er in de wereld waarin onze kinderen opgroeien? Wat hebben de kinderen op school nodig om te zorgen dat ze goed kunnen functioneren in de snel veranderende 21e eeuw?

Het antwoord op deze vragen leest u op de website onder het tabblad schoolgids. In de gids laten wij u zien wat onze visie op goed onderwijs is en hoe we dat vervolgens in praktijk brengen.

Uiteraard leest u op de website ook welke rol u als ouder speelt. Wij zijn een lerende organisatie; dit wil zeggen dat wij (ouders, kinderen en leerkrachten) van en met elkaar leren. Dit alles met als doel uw kind optimaal voor te bereiden op zijn toekomst. Wij hopen dat u door het lezen van deze schoolgids antwoord op uw vragen krijgt, en anders horen we het graag.

Wij wensen u veel leesplezier. Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons laat weten wat u van de website inlcuisief schoolgids vindt. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Team van de Kameleon

Contact

Basisschool de Kameleon
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212
E kameleon@wonderwijs.nl

privacy statement