MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is de gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en heeft volgens de wet medezeggenschap naar gelang het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. Een goed functionerende MR is essentieel voor een optimale besluitvorming binnen de school. Het instemmingsrecht is bijvoorbeeld aan de orde bij het schoolplan, de schooltijden, de tussenschoolse opvang en het beleid over ICT, veiligheid en financiën. Het adviesrecht is bijvoorbeeld aan de orde bij het toelatingsbeleid van leerlingen, aanstelling schoolleiding, onderhoud van school en vakantieregeling.

De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Vanwege twee vacatures zijn er in juni 2018 voor de oudergeleding verkiezingen geweest. De oudergeleding bestaat nu uit: Fred Korving (voorzitter), Bart de Wild en Roeline Westerveld. Vanuit de personeelsgeleding zitten Karin Dalhuisen, Anke Schiebergen en Ewald Hermsen in de MR.

De fusieschool is nu een feit. De MR gaat zich richten op het realiseren van de gestelde doelen van de Kameleon en samen met de school vooruit kijken. De verantwoordelijkheid van de MR is mede het beleid te bepalen zodat we ervoor zorgen dat de Kameleon die goede en veilige omgeving voor onze kinderen blijft, voor nu en in de toekomst.

Onderwerpen als veiligheid in en om de school, ICT-onderwijs,  en TSO staan nu al op de agenda. Daarnaast streeft de MR naar openheid. De vergaderdata van de MR worden bekendgemaakt en de vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte uitgenodigd één van de MR-vergaderingen bij te wonen. De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de site van de Kameleon (klik hier). Zo blijft iedereen op de hoogte van het behalen van de gestelde doelen, de voortgang en de ontwikkelingen in en om de school. Samen maken we de Kameleon steeds beter!

Wilt u graag contact opnemen met de MR, dan kunt u één van de ouders of leerkrachten benaderen. Of stuur een e-mail naar MR@dekameleondriel.nl.