Ouderbetrokkenheid

De school is er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. De betrokkenheid van ouders is voor ons erg belangrijk. Wij hebben uw hulp nodig om samen verantwoordelijk te kunnen zijn dat uw kind met plezier leert en met plezier naar school gaat.
Naast het lesgebeuren vinden wij het belangrijk dat er ook aandacht is voor excursies, themafeesten, sportdagen, gastlessen etc. Deze activiteiten kunnen we zonder uw hulp niet realiseren. Gelukkig kunnen we ieder schooljaar altijd op een grote groep ouders rekenen, die zich inzet voor onze school. We willen hier ook nog eens benadrukken dat we die hulp van ouders erg waarderen.