OR

De Ouderraad (OR) en ouderbijdrage van de Kameleon

De Ouderraad (OR) is, naast de Medezeggenschapsraad (MR), een van de schakels tussen de gezamenlijke ouders, de leerlingen en de school. De Ouderraad van de Kameleon zet zich in voor activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, schoolreizen en schoolfeesten. De ouderbijdrage biedt daarvoor de middelen.

De ouderbijdrage staat voor een bijdrage per leerling voor alle activiteiten die de school in samenwerking met de Ouderraad elk schooljaar organiseert voor alle leerlingen. Deze ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Van die ouderbijdrage worden, onder andere, de volgende activiteiten voor de leerlingen bekostigd:

  • Schoolreisje
  • Herfstwandeling
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Carnaval
  • Voorleesontbijt
  • Pasen
  • Koningsspelen
  • OR-middag (activiteiten voor de kinderen, georganiseerd door de OR)

Aan het eind van elk schooljaar legt de OR verantwoording af over de besteding van de ouderlijke bijdrage en stelt de ouderbijdrage vast voor het volgende schooljaar.

Samen met vele andere ouders, die aangegeven hebben graag te willen helpen, kan de OR de activiteiten uitvoeren en ondersteunen. 

Zou u het ook leuk vinden om te helpen bij één of meerdere activiteiten van school? Meldt dit dan bij één van de leden van de Ouderraad.

De Ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Algemeen Lid:                                                 

Lisette Nobel                                          Voorzitter: Hilde Groen

Ronnie Koster                                        Secretaris: Debbie Simmers

Miranda Loeffen                                    Penningmeester: Martijn Stappers

Sanne Garttener

Tineke Zondervan 

Erik Bakker

(Door te klikken op de namen komt u meer te weten over de leden).