OR

De Ouderraad (OR)

Samen met leerkrachten zorgt de ouderraad (OR) ervoor dat uw kind een leuke schooltijd heeft. Leren is en blijft de basistaak van de school, maar ook activiteiten er omheen maken dat de basisschool voor u en uw kind een onvergetelijke tijd wordt. Dat is veel werk en daarom hebben wij ook uw hulp nodig!

Wie zijn wij

De OR bestaat uit – bij voorkeur – tenminste 8 ouders en twee leerkrachten. De OR komt 5-6 keer per jaar bij elkaar (20.00 – 21.00 uur op school) en bespreekt dan de activiteiten die op de planning staan en evalueren de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Ieder jaar maken we de begroting op basis van de ouderbijdrage, die onze penningmeester zorgvuldig in de gaten houdt.

De ouderbijdrage staat voor een bijdrage per leerling voor alle activiteiten die de school in samenwerking met de OR elk schooljaar organiseert voor alle leerlingen. Deze ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Van die ouderbijdrage worden, onder andere, de volgende activiteiten voor de leerlingen bekostigd:

  • Schoolreisje
  • Kinderboekenweek
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Carnaval
  • Voorleesontbijt
  • Pasen
  • Koningsspelen
  • OR-middag einde schooljaar (activiteiten voor de kinderen, georganiseerd door de OR)

Aan het eind van elk schooljaar legt de OR verantwoording af over de besteding van de ouderlijke bijdrage en stelt de ouderbijdrage vast voor het volgende schooljaar.

Help je mee?

Wil je ook iets betekenen voor de kinderen en school en bijdragen aan het schoolplezier, kom erbij en versterk het OR-team. Je hulp is hard nodig en wordt zeer gewaardeerd. Stuur een mailtje naar or@dekameleondriel.nl.

De Ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Ronnie Koster (Voorzitter) 

Martijn Stappers (Penningmeester)                

Erik Bakker (Secretaris) 

Esther de Weijer    

Bea Brinkers                                    

Karin Heitink                                 

Tineke Zondervan 

Ingrid Hut

(Door te klikken op de namen komt u meer te weten over de leden).