groep 3

Rekenen:

We zijn in groep 3 veel bezig met het teloefeningen.  Aan de  getallenlijn in de klas hebben we de kaartjes tot 60 hangen. We tellen de getallen 1 voor 1 vooruit, achteruit, vanaf 1 of vanaf een willekeurig getal. We tellen met sprongen van 2, leren het verschil tussen even en oneven getallen. En we tellen met sprongen van 5. Verder leren we getallen op een getallenlijn in te vullen.

Een tweede onderdeel in groep 3 is het splitsen van hoeveelheden. Hoe kun je een bepaald aantal blokjes, knikkers, kastanjes, dropjes, appels, potloden of wat dan ook in twee porties verdelen. Bijvoorbeeld 6 koekjes worden over Jantje en Pietje verdeeld. Dat kun je op 7 verschillende manieren doen. Je kunt het opsplisten in 3 koekjes voor Jan en 4 koekjes voor Piet, of in 5 koekje voor Jan en 2 koekjes voor Piet, enzovoort. Dit soort splitsingen oefenen we met alle getallen tot de 10 en het doel van groep 3 is dat de kinderen alle splitsingen uit het hoofd kennen.

We beginnen met kleine getallen en met materialen (blokjes en splitsstroken).  Het overzien van de aantallen zonder te tellen staat daarbij centraal. Lukt het zonder te tellen, dan gaan we geleidelijk aan verder met grotere aantallen.

Het spitsen van aantallen is de basis voor  erbij en eraf sommetjes tot de 10 die we ook steeds meer aan het oefenen zijn.

Het splitsen kun je thuis ook oefenen. Alle hulpmiddeltjes is geschikt. Bijvoorbeeld de splitsing van 7 met 7 snoepjes. Je oefent in 2-tallen. De een verstopt een aantal van de snoepjes onder zijn hand, de andere snoepjes liggen gewoon op tafel. De ander raadt welke splitsing er bij hoort (zichtbare en onzichtbare snoepjes – samen 7). Doel is om zoveel mogelijk te oefenen zonder te tellen!!

Ook kun je rekenen oefenen op de computer. Een handige site is die van meestermichael.nl, waar je kiest voor groep 3 en rekenen. Onder inzicht vind je getalspelletjes; vooral de 1e en de 4e zijn zeer geschikt. Onder het kopje splitsen zijn ook oefeningen te vinden.

Verder vind je op de site leestrainer.nl/leerlijn%20rekenen/groep/3.htm allerlei telspelletjes, getallenlijn, splitsoefeningen en erbij/eraf-sommetjes. 

Wil je verhaalsommetjes oefenen dan zou je dat op de website www.redactiesommen.nl  kunnen doen.

Veel rekenplezier!!!