Missie en visie

MISSIE 

  • Wij zijn een kindcentrum die elk kind voorbereidt op zijn plek in de samenleving. Zodat zij kunnen opgroeien tot sociale, bekwame en verantwoordelijke volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst. 

  

  • Wij zijn een kindcentrum waar we op een respectvolle manier, in een veilige omgeving, het maximale uit elk kind willen halen. 

  

VISIE 

Op de Kameleon staat het kind centraal. Het kind moet zich welkom, veilig en thuis voelen. Dit geldt ook voor ouders en andere betrokkenen uit de samenleving. Ons kindcentrum straalt openheid en laagdrempeligheid uit. Een goede sfeer staat daarbij hoog in het vaandel. 

Op de Kameleon gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. We leren de kinderen omgaan met overeenkomsten en met verschillen. Hierbij leren ze dat iedereen uniek is. Wij maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Hierbij denken wij aan het eigen lokaal, maar ook aan gemeenschappelijke zaken zoals de bibliotheek en de speelplaats. 

Het kindcentrum is een lerende organisatie. Kinderen en volwassenen leren van én met elkaar. Met volwassenen bedoelen wij de medewerkers en de ouders. Wij zien de meerwaarde van ouderparticipatie en halen graag ouders en andere partijen in de school om hun kennis op specifieke gebieden te delen met de kinderen. Tevens hechten wij waarde aan onderzoekend en uitdagend leren, waarin we de onderzoekende en nieuwsgierige houding van kinderen stimuleren. De omgeving in en rond de school heeft hierin een belangrijke rol.  

 Vanaf groep 3 werken we in homogene groepen waarbinnen gedifferentieerd wordt. Doordat wij de basisvakken op zoveel mogelijk gelijke tijden door de gehele school aanbieden, bestaat er de mogelijkheid om groepsdoorbrekend te werken. In ons onderwijs vinden wij het woord “samen” erg belangrijk. Dit geldt niet alleen voor samen leren, maar ook voor het samen vieren, samen ontdekken, samen presenteren en samen verantwoordelijk zijn. 

Wij willen de kinderen een grote mate van zelfstandigheid meegeven. Kinderen leren plannen en verantwoordelijkheid dragen, passend bij hun niveau. Zij hebben hierbij een bepaalde keuzevrijheid. Wij betrekken kinderen nadrukkelijk bij hun eigen leerproces. Wij zijn een ambitieus kindcentrum dat zich blijft ontwikkelen. Hierbij zoeken wij graag de samenwerking met partijen die ons kindcentrum kunnen versterken.