Kinderraad

In onze visie hebben we bepaald dat de kinderen mede richting geven aan hun eigen leerproces. Ook op andere gebieden willen we de kinderen betrekken bij de school. Dit heeft er toe geleid dat wij vanaf schooljaar 2014-2015 zijn gestart met een Kinderraad.

Waarom een Kinderraad?

  • De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten/belangen, en te uiten wat er in hun omgaat.
  • De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.
  • Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.
  • De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc.

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de werkzaamheden van de Kinderraad.