IPC

IPC (International Primary Curriculum) onderwijs


IPC is een uitdagend en vernieuwend leerconcept voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het voldoet aan de wettelijke eisen en sluit aan op de zogenaamde “21e eeuwse vaardigheden” (communicatie, samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid, creativiteit en sociale en culturele vaardigheden). Leerlingen werken binnen een vaste structuur met allerlei verschillende thema’s waarin steeds verschillende vakgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, verkeer, muziek, tekenen en handvaardigheid) aan bod komen. Zo leren de kinderen veel meer de samenhang tussen de vakgebieden zien. IPC houdt bovendien rekening met de verschillen tussen leerlingen en ouders worden veel meer betrokken bij het onderwijs aan hun kind(eren). Binnen elk thema vindt er een excursie plaats en er komen regelmatig gastsprekers (ouders) die over het thema vertellen vanuit bijv. hun beroep. Voor meer informatie maak even een afspraak of kijk op www.ipc-nederland.nl. Klik hier voor de presentatie op de ouderavond of lees de Ouderbrochure IPC