Plusgroep

Beste kinderen, 

De tweede ronde voor de plusgroep is uitgesteld tot 6 april.

We blijven dus met de huidige kandidaten in deze plusgroep werken aan:

Proefjestijd

             Bereid een proefje voor dat je kunt demonstreren aan de plusgroep.

            Bedenk verklaringen voor het verschijnsel!

           Maak goede vragen over dit verschijnsel en presenteer deze vragen aan de plusgroep.

 Onderzoek: 

 • wat is het recept van buskruit
 • wanneer werd het buskruit in Europa uitgevonden
 • door wie werd het buskruit uitgevonden
 • waar vind je zwavel
 • hoe maak je houtskool
 • wat is salpeter en wat heeft dat te maken met vogelpoep
 • wat is een alchemist en wat heeft dat te maken met de steen der wijzen
 • wat is een element en waarom kun je goud niet “maken” uit andere stoffen
 • wie ontdekte fosfor en wat heeft dat te maken met urine (bah!)
 • wie maakte de eerste batterij
 • hoe kun je zuurstof en waterstof uit water halen
 • wat is luchtdruk en wat heeft dat te maken met barometers

Vriendelijke groet, Ewald Hermsen (die heeft zeker het buskruit niet uitgevonden…)